+40 głosów
(postid: 311990) 
ZALOGUJ SIĘ I DOŁĄCZ DO TEGO FANDOMU!

W piątek miała miejsce kulminacja niezrozumiałego dla nas konfliktu między fandomami Wspaniałe Stulecie oraz Once Upon A Time . Kulminacja, która niestety przekroczyła wszelkie dopuszczalne przez nas granice "poddania się emocjom" . W ostatnim czasie wpływały też do nas różne, często pisemne wnioski różnych fandomów w sprawie zachowań innych. Zbieramy te wszystkie zarzuty w jednym miejscu i przedstawiamy Wam co następuje - warto przeczytać, gdyż zmian nie brakuje.

Oświadczenie Fandoms.pl w sprawie konfliktu WS i OUAT

Oświadczenie Fandoms.pl w sprawie wniosku fandomu Wspaniałe Stulecie: Kosem (reprezentowanego przez grupę: https://www.facebook.com/groups/429120607290323/ )


Na wstępie chcielibyśmy przeprosić fandom WSK za zaistniałą sytuację. Zdecydowanie potępiamy zachowanie osób reprezentujących fandom “Once Upon A Time” (grupa: https://www.facebook.com/groups/415370998532418/ ) , które uważamy za przekroczenie dopuszczalnych granic zachowania. Po przeanalizowaniu dostarczonych materiałów dostrzegamy tutaj przyczynę w postaci poniesienia przez emocje, nie zmienia to jednak faktu, że tego rodzaju zachowania kłócą się poważnie z naszą wizją akcji oraz portalu i nie możemy tego incydentu pozostawić bez reakcji - mowa o incydencie z minionego piątku, 25 sierpnia na jednej z grup na facebooku, w której reprezentacja OUAT dopuściła się obrażania, wyzywania a nawet gróźb względem fandomu WSK oraz publicznego nawoływania do działań przeciwko temu fandomowi w sposób , którego nie możemy zaakceptować.

Przyczyną zachowań jest konflikt między fandomem Wspaniałe Stulecie: Kosem oraz Once Upon A Time, który z różnym natężeniem objawiał się przez ostatnie 2 miesiące w naszym portalu. Nie rozumiemy jego podstawności, z racji, że oba fandomy wykazywały się bardzo dużą aktywnością, jednak na pewne rzeczy, w szczególności gdy w grę wchodzą emocje, nie mamy wpływu. W naszej opinii zachowanie fandomu Wspaniałe Stulecie było kontrowersyjne, przepełnione sarkazmem i ironią, ale w zdecydowanej większości trzymało się w ryzach “satyry” , choć nie możemy uznać, że było tak zawsze. Zachowania nieodpowiednie ze strony fandomu WS także miały miejsce , z tej samej przyczyny co fandomu OUAT - emocji, ktore wzięły górę i wykazały irracjonalne zachowania ze strony osób, które tym emocjom się poddały. To właśnie tego rodzaju zachowania spowodowały, że fandom dał się sprowokować - w naszej opinii poniekąd słusznie, jednak sposób w jaki zostało to przekazane oceniamy nagannie i nie możemy go zaakceptować.

Nie możemy jednak także pozostawić bez reakcji wniosków innych fandomów, które skarżą się nieustannie na zachowanie fandomu WSK reprezentowanego przez w/w grupę. Te nie dały się sprowokować, tylko przekazały do nas w podobnym tonie jak WSK wnioski mające na celu wywołanie naszej reakcji względem takich zachowań. W naszej opinii podejście fandomu WSK jest niezgodne z naszą wizją projektu do momentu wprowadzenia opcji przeglądania w trybie 18+. Aktualnie projekt ma charakter rozrywkowy, zabawowy, w którym chodzi przede wszystkim o uśmiech, radość i pozytywne postrzeganie fandomów. Nie chcemy w serwisie postów ani komentarzy o charakterze ironii, chyba, że ta jest podana w sposób na tyle kreatywny, że ironia ta staje się zaletą (vide seria filmów “Bitwa pod Fandoms”) . Te nie będą już dłużej akceptowane i publikowane w serwisie a komentarze o charakterze niezgodnym z wizją serwisu będą usuwane - do momentu wprowadzenia trybu 18+. Dotyczy to wszystkich fandomów i użytkowników w projekcie. Decyzję taką motywujemy wiekiem użytkowników - nie brakuje na portalu osób niepełnoletnich, bardzo emocjonalnie reagujących na tego rodzaju zachowania. W zaistniałej sytuacji musimy dołożyć wszelkich starań, aby atmosfera w serwisie nie wywoływała w takich osobach nerwów, które dla tych młodych ludzi mogą mieć właściwości destrukcyjne.

Oświadczamy, że portal Fandoms.pl kierowany jest w obecnym okresie przede wszystkim do osób młodych, w tym także osób niepełnoletnich i ich dobro będzie dla nas postrzegane na pierwszym miejscu.


Jednocześnie informujemy, że w pilnym trybie rozpoczniemy prace nad trybem 18+ portalu, który dopuszczał będzie “bardziej swobodne” posty, czy też komentarze. Komentarze takie nie będą jednak dopuszczane pod postami kierowanymi także do osób niepełnoletnich i ich tworzenie będzie przez administrację blokowane a w przypadku nagminnego ich stosowania, karane.


W wyniku zaistniałej sytuacji postanowiliśmy:
- zdyskwalifikować fandom Once Upon A Time (reprezentowany przez grupę: https://www.facebook.com/groups/415370998532418/ ) z akcji “Bitwa Fandomów” i tym samym wyeliminowania fandomu z rywalizacji w grupie C akcji z powodu niedopuszczalnego zachowania jej reprezentacji względem członków fandomu WSK.
Dyskwalifikacja ta dotyczy wyłącznie akcji “Bitwa Fandomów” i stanowi z naszej strony bezwzględne ostrzeżenie względem tego fandomu co do obecności w serwisie i udziale w jego inicjatywach. Jeśli takowe zachowanie fandomu OUAT się powtórzy w jakiejkolwiek innej akcji, fandom zostanie usunięty z serwisu a współpraca z grupą reprezentującą (https://www.facebook.com/groups/415370998532418/ ) wypowiedziana.

Na miejsce OUAT ma tym samym szansę awansować serial Supernatural, który znajduje się teraz na drugim miejscu w Grupie C .

Członkowie OUAT mogą jednak zbierać punkty dla innych fandomów - ciąg dalszy Oświadczenia

Zasadą serwisu jest niejawny wybór fandomu, dla którego każdy użytkownik zbiera swoje punkty. Jakiekolwiek zatem zablokowanie zbieranie punktów przez dane osoby nie będzie miało żadnych skutków i wywoła więcej szkody niż brak takiej blokady. Sprowokowany i “zraniony” fandom w zaistniałej sytuacji najpewniej zgromadzi w sposób niejawny grupę osób, które w zupełnie legalny sposób będą mogły wybrać fandomy, dla których zbierają punkty. Nie zapomnijmy też o tym, że “zablokowany” użytkownik może stworzyć sobie nowe konto, z innego adresu IP. Rozpoznanie tego rodzaju sytuacji jest praktycznie niemożliwe, zatem jakiekolwiek blokady w tej materii nie mają racji bytu. Moglibyśmy zablokować administratorom partnerskiej grupy fandomu OUAT prawo zbierania punktów czy też wybrania innego fandomu w zabawie, ale nie jesteśmy w stanie wyłapać ich ew. działań wspierających inne fandomy. W zaistniałej sytuacji tego rodzaju blokadę uważamy za zbędną i ten wniosek oddalamy - nie ma fizycznej możliwości wyegzekwowania celu tej blokady. Jeśli w związku z zaistniałą sytuacją fandom WSK zadecyduje o rezygnacji z udziału, przyjmiemy ją. Nie mamy w tej materii żadnej złej woli, ale pewne kwestie w tym wypadku leżą po prostu poza naszym zasięgiem i są niemożliwe do wyeliminowania. Mimo wszystko w takiej sytuacji pozostajemy w zgodzie z fandomem WSK i nie powodujemy żadnych działań szkodliwych z myślą, że być może kiedyś znów zaistnieje jakieś pole do współpracy w przyszłości. Ewentualną rezygnację fandomu motywujemy wówczas obustronnym dojściem do wniosku, że fandom, styl działania i grupa odbiorców treści fandomu WSK są nieadekwatne do docelowej grupy odbiorców, wizji Serwisu i naszej inicjatywy. Rozwiązanie współpracy w takiej sytuacji może mieć charakter wyłącznie pokojowy i nie przedstawia fandomu WSK w złym świetle w ramach oficjalnych działań. W takiej sytuacji obie strony niniejszego oświadczenia nie będą miały zamkniętej drogi do podjęcia ew. współpracy w przyszłości w innych projektach. Nie mamy też nic przeciwko utrzymaniu fandomu WSK w akcji do końca, jeśli ten akceptuje treść w/w postanowienia, a także:


- oświadcza, że NIE będzie publikował żadnych negatywnych postów i komentarzy zarówno w serwisie jak i poza nim (w tym w Grupie WSK https://www.facebook.com/groups/429120607290323/?ref=br_rs i innych grupach i miejscach w Sieci - i nie tylko) na temat portalu Fandoms.pl i jego działań A TAKŻE fandomów partnerskich serwisu 

Tego rodzaju oświadczenie będzie wymagane przez wszystkie grupy partnerskie serwisu pod rygorem natychmiastowego zakończenia współpracy z taką grupą. Działalność serwisu ma charakter współpracy i zapewnia nowe możliwości Partnerom niedostępne bez nawiązania takiej współpracy. W takich okolicznościach prowadzenie tego rodzaju działań przez partnerskie grupy jest niedopuszczalne i szkodliwe dla obu stron współpracy .

Facebook i Twitter - niezależne media, zatem nie możemy ich kontrolować

- treści publikowane na twitterze są niezależne od nas i nie mamy możliwości zapanowania nad tym, co jest w nim publikowane . Ewentualne kary za pisanie na twitterze miałyby charakter nieuczciwy, fandomy mogłyby bowiem zgadywac się na pisanie negatywnych komentarzy aby ukarać rywali. Tego rodzaju działania nie mogą być wprowadzane i ten wniosek oddalamy.

- zliczanie głosów z facebooka w akcjach zasięgowych nie może zostać ograniczone tylko do fanpage’a Radia YS oraz grup partnerskich - skrypt FB nie umożliwia tego rodzaju ograniczania zliczania głosów, ponadto tego rodzaju ograniczenia byłyby sprzeczne z zasadą zasięgową tego głosowania . Sojusze między fandomami są dopuszczalne i ograniczanie np. publikacji takiego głosowania do jakichś fanpage’y , które dołączą do akcji byłoby sprzeczne z naszym celem takiego głosowania.

Tryb 18+ i ewentualne zawieszenie współpracy - ciąg dalszy Oświadczenia

W nawiązaniu do tematu “trybu 18+” informujemy, że Bitwa Fandomów jest akcją NIE kierowaną do fandomów / trybu 18+ , tym samym nie akceptujemy w niej zachowań, które w akcjach dla tego trybu mogą być akceptowane w przyszłości. Widzimy zatem rozwiązanie alternatywne w postaci ew. zawieszenia współpracy z fandomem WSK do czasu wprowadzenia takiego trybu, jeśli ten twierdzi, że “nie jest w stanie zapanować nad użytkownikami, jego treściami ,bądź fandom widzi swoją szansę w projekcie tylko poprzez publikowanie treści 18+” . Nie mamy jednak nic przeciwko jej kontynuowania, jeśli fandom deklaruje, że będzie “uważał, na to co jest przez ich członków publikowane” .

Od 4 września zmiany m.in. w zasadach współpracy z fandomami - końcówka Oświadczenia

W wyniku incydentu, które dotyczy powyższe oświadczenie podjęliśmy też decyzję o zaktualizowaniu zasad naliczania rankingów w serwisie w celu ich uproszczenia, ujednolicenia i większego przywiązania do uczciwości względem fandomów biorących udział w akcji, a także dodatkowe wymagania względem partnerskich grup serwisu mające na celu przede wszystkim ujednolicenie zasad współpracy i uczciwego wykazywania aktywności ze strony każdej z nich. Lista wszystkich zmian w tej kwestii będzie skonsultowana i wynegocjowana z fandomami przed jej wprowadzeniem i ogłoszona publicznie w serwisie nie później niż do 3 września włącznie. Aktualnie nie ma decyzji, czy zmiany naliczania rankingów będą dotyczyć także “Bitwy Fandomów” czy też innych i przyszłych , niezależnych od Bitwy akcji w serwisie - decyzja taka zapadnie na bazie decyzji wspólnej Zarządu Serwisu i Fandomów partnerskich portalu Fandoms.pl.

Kończąc , jest nam bardzo przykro, że fandom WSK spotkały tego rodzaju nieprzyjemności ze strony fandomu OUAT i stanowczo potępiamy takie zachowania, co też wykazujemy definitywnym wykluczeniem fandomu OUAT z akcji “Bitwa Fandomów” w trybie natychmiastowym .


W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.


z poważaniem,

Administracja serwisu Fandoms.pl
Piotr Baranowski / Krzysztof Ustupski
redakcja@fandoms.pl

Od 4 września nowa akcja dla fandomów serialowych już nie w formie Bitwy

Od 4 września na portalu pojawi się nowa szansa na nagrody w ramach naszej nawiązanej Współpracy z organizatorami Warsaw Comic Con . Szykuje się świetna akcja, tym razem już bez bitwy radiowej . Do akcji zostaną zaproszone wybrane przez nas i CC fandomy, które pasują pod względem grupy docelowej do działań CC. Ich listę opublikujemy jeszcze w tym tygodniu. W tej akcji fani OUAT mogą wziąć udział bez przeszkód, nie będzie w niej na 99% reprezentacji WS:Kosem (z racji, że w line-upie CC nie ma tureckich seriali, ostateczna decyzja w tej sprawie jednak należy do CC), podobnie jak innych fandomów, które nie mają powiązań z line-upem CC (np. Violetta , Soy Luna czy Sprawiedliwi), jednak członkowie tych fandomów bez przeszkód mogą zbierać punkty dla innego, wybranego przez siebie fandomu. Ostateczna decyzja w sprawie tego jakie fandomy będą uwzględnione w rankingu zapadnie na dniach po rozmowach z CC .

Nowe grupy tureckich seriali

Za sprawą współpracy z WS okazało się, że grupy tureckich seriali stanowią bardzo silną niszę, która ma ogromną ilość zwolenników. Idąc za ciosem, w najbliższym czasie w serwisie pojawią się reprezentanci z innych grup partnerskich związanych z serialami tureckimi oraz ich fandomy. 

Ujednolicony ranking od 4 września

Postanowiliśmy też zdecydowanie ujednolicić system rankingowy dla fandomów . Od następnego tygodnia znikną z serwisu rankingi liczebności, skuteczoności i zasięgu , które były przez Was negatywnie oceniane i często wprowadzały zbyt dużo zamieszania fandomom. System zostanie uproszczony - kluczowy będzie wyłącznie ranking aktywności, tj. ilość punktów zabrana przez fandomy i inne rankingi nie będą już brane pod uwagę pod kątem nagradzania fandomów w kolejnych akcjach. Co w zamian?


Liczebność uznaliśmy za kompletnie zbędną - siłą rzeczy więcej osób z fandomu zbierze więcej punktów . Podobnie ze skutecznością - fajnie jeśli jakiś fandom ma świetną średnią pkt na osobę, jednak ciężko utrzymać kontrolę nad np. 500 osobami, w przeciwieństwie do np. 50 . Zasięg dotychczas nie wpływał na punktację użytkowników, zatem ten element zostanie dodany. Użytkownicy będą zarabiać 1 punkt za każdego unikalnego czytelnika ich posta, zatem jeśli np. jego post zostanie przeczytany np. przez 2000 osób, wówczas ten otrzyma automatyczne 2000 punktów za ten post. Tego rodzaju ruch pozwoli nam wycofać ranking zasięgu, wprowadzając go bezpośrednio do punktacji w serwisie.  Reasumując - nie będzie już żadnych skomplikowanych rankingów i ten, który widzicie na samej górze - ranking aktywności będzie ostatecznym do prezentacji wyników w danej kategorii fandomów.


Jednocześnie informujemy, że z czasem mogą pojawić się rankingi niezależne dla np. akcji specjalnych . Te jednak także będą w 100% opierać się o wyniku punktowe, bez rozdzielania go na poszczególne człony (liczebność, skuteczność itd.) jak dotychczas. Zmiany te wchodzą w życie od 4 września i dotyczą wszystkich akcji w serwisie .

Nadchodzą kolejne nowości

W najbliższym czasie przedstawimy Wam zasady nowej akcji wynikającej z naszej współpracy z Organizatorami Comic Con, będzie też jeden nowy Partner serwisu i tym samym nowa grupa odbiorców - szczegóły przekażemy Wam jeszcze w tym tygodniu. Ponadto wprowadzone zostaną:
- uproszczone opcje subskrybowania fandomów, autorów itd. pod kątem powiadomień oraz wyświetlania spersonalizowanej wersji serwisu 
- tryb 18+ w celu odseparowania treści, komentarzy i postów nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich / bardziej wrażliwych , umożliwiający też wprowadzenie bardziej dojrzałych grup odbiorców portalu 
- poprawki w interfejsie - mniej ikonek po prawej stronie w wersji mobilnej (te będą "wyjeżdżać" po kliknięciu w jedną taką ikonkę), wykres punktacji, poprawiony ekran edycji newsa itd.
- system oznaczania zgłoszeń przez administratorów, którzy będą mogli nagrodzić użytkowników z automatu za zgłoszenia niewłaściwych tresci
- liczne nowe kategorie, w których będzie można publikować treści w serwisie 
- opcja podjęcia współpracy z portalem na bazie fanpagea , strony internetowej, fanclubu etc. 
- system podbijania postów oraz przywrócenie funkcji ekspertów fandomów 
- nowe audycje w Radio Young Stars związane z portalem umożliwiające zdobywanie punktów oraz promowanie treści (w tym sztandarowa Fandoms LIVE!)
- dodawanie video bezpośrednio z dysku twardego (nie tylko "embedy" z youtubea czy facebooka)
... i inne mniejsze i większe uprawnienia :)

Fandoms niebawem udostępniona zostanie też w formie aplikacji mobilnej - w wersji na systemy android pojawi się już we wrześniu , rozpoczniemy też znaczną przebudowę systemu osiągnięć - pojawią się nowe osiągnięcia do odblokowania oraz duże premie punktowe za ich odblokowanie do zdobycia. Nie mamy wątpliwości, że będzie z nich podobny hit jak quizy czy wyzwania :)

Fandoms to trudny projekt, ale wierzymy, że warto go kontynuować

Konflikt między dwoma fandomami skłonił nas do zadania sobie pytania: "czy w ogóle portal Fandoms ma rację bytu" i czy jest potrzebny w sieci . Wzięliśmy nawet pod uwagę sytuację zamknięcia projektu z dniem 15 października, tj. po zakończeniu Komputronik Bitwy Fandomów , jednak postanowiliśmy walczyć i nie poddać się presji, której zostaliśmy poddani. Przykre jest to, że doszło do eliminacji fandomu, który tak wiele dobrego zrobił w serwisie, jednak doszło do niewątpliwego przekroczenia zasad etyki i prawa , przez co zostaliśmy zmuszeni do reakcji, jednocześnie wypracowując porozumienie z poszkodowanymi, które otwiera większe możliwości rozwoju.


Powyższa sytuacja choć drastyczna, pokazuje jednak, że nie będziemy bezczynnie patrzeć na obrzucanie się błotem przez fandomy i w sytuacji, gdy któreś przesadzą, będziemy podejmować stosowne decyzje , nawet jeśli bedą miały charakter drastyczny. Projekt Fandoms nie powstał aby fandomy się ze sobą kłóciły, ale wspierały i współpracowały. Będziemy przy tym zdaniu tkwić bezwzględnie i eliminować z serwisu wszystko, co stanie na drodze do osiągnięcia celu, jaki nam w tym projekcie przyświeca.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji i otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie. Pamiętajcie, Fandoms jest dla Was i bez fandomów portal zniknie. Tylko od Was zależy jak długo przetrwa i jak bardzo się rozwinie. Wierzymy, że bardzo i wierzmy, że chcecie tego tak samo jak my :)


OCENA JAKOŚCI

Uważasz, że ocena jest nieuczciwa? Zgłoś to przyciskiem "zgłoś" na dole, a administracja portalu sprawdzi tą ocenę!
JAK MOGĘ ZAROBIĆ PUNKTY DLA FANDOMU Z TEGO POSTA / CO MOGĘ TERAZ ZROBIĆ?
Jaka jest Twoja reakcja?
0
OK
0
Super
0
Śmiech
0
Zdziwienie
0
Złość
0
Smutek
PUNKTACJA Z TEGO POSTA NIE JEST WLICZANA DO AKTUALNYCH AKCJI KONKURSOWYCH PORTALU ALE
Wciąż możesz go komentować, oceniać i brać udział w jego wyzwaniach, a być może zdecydujemy się go podbić i tym samym zaliczyć z niego punkty do aktualnych akcji serwisu - im większa w nim aktywność, tym większa szansa byśmy podjęli taką decyzję :)

Redaktor tego posta zarobił dotychczas 4445 punktów za:

Jakość:20Popularność:2501
Wsparcie:114Ocena i wartość ocen:40
Wyróżnienia/kary:0Komentarze i reakcje:1610
W trwającej akcji redaktor dla tego fandomu uzyskał skuteczność % ( polecanych dyskusji z napisanych w tym fandomie)
O CO CHODZI Z PUNKTAMI DLA REDAKTORÓW? ZA CO SIĘ JE ZARABIA?

Zaloguj się, aby zarabiać punkty z aktywności w postach !

inne
Piotr Baranowski Zarząd 1,131,660 pkt
2,501 czytelników Sie 28, 2017

Twój komentarz lub propozycja wyzwania do posta

Możesz wkleić bezpośredni link do grafiki / video aby umieścić ją w treści komentarza
Podpisz się (nick, imię etc.)
Prywatność: Twój adres email zostanie tylko wykorzystany do przesłania powiadomień.
Weryfikacja antyspamowa:

Aby zapobiec tej weryfikacji w przyszłości i zbierać punkty w serwisie, proszę zaloguj się lub zarejestruj.

32 Komentarzy

Karolina z Setki Użytkownik 439,103 pkt
Wiesz co, nie lubiłam jakoś fandomu OUAT nie wiem dlaczego, tak po prostu z początku. Z czasem stali mi się jedynie obojętni i nic do nich nie miałam. Ale tutaj pokazałeś ewidentną niesprawiedliwość. Może urąbiesz mi za to pkt albo zrobi się drama ale cóż. Chcę napisać po prostu co myślę. Sam pisałeś, że jest to serwis kierowany głownie dla młodych osób jak i całe YS, co wszyscy doskonale wiemy. Zazwyczaj sytuacje są pokojowe, zdarzają się małe dramy jak wszędzie, ale WSK wprowadza ich naprawdę dużo i ciągle balansują na krawędzi przyzwoitości. Są starsi i bardziej doświadczeni, więc wiedza jak łatwo kogoś podejść tym bardziej dziecko czy nastolatka. Jeżeli już chcą się tak bawić i wy to akceptujecie to spoko, ale ty też jesteś dorosłym człowiekiem i powinieneś to rozumieć. Pracujesz z dziećmi, wiesz, że łatwo ich ponosi itp. Ostrzeżenie albo powinny dostać oba fandomy, albo oba wylecieć. Gdyby WSK ich nie podeszło w odpowiedni sposób nic takiego by się nie stało, a jednak to zrobili i OUAT za to płaci. Wspaniałe stulecie po raz kolejny dostaje tylko upomnienie. Kolejny przypominam. To jest po prostu niesprawiedliwe. Robią to z zamierzonych celów. Dobrych planów i naprawę trzeba przyznać, są bardzo inteligentni i potrafią to wykorzystać, tylko według mnie w nieodpowiedni sposób. Wiem, że za bardzo to przeżywam i powinnam olać sprawę ale ta niesprawiedliwość bije po oczach wprost. Tryb +18 na portalu kierowanym dla dzieci, no proszę Cię, wprowadzać specjalny tryb bo jeden fandom nie potrafi się opanować i napisać zwyczajnego postu, na normalnym poziomie i bez ironii. To jest bez sensu. Quizy były waszym niedopatrzeniem, a zabraliście za nie pkt. Mase punktów, chociaż ukarane fandomy nie postępowały nie zgodnie z regulaminem. Zmieniliście go i cofnęliście się wstecz, a lajkowanie w nocy było zamierzone, działanie na grubą skale, a pkt zostały. No super. Naprawdę lubiłam ten serwis, ale coraz bardziej mnie od siebie odtrąca, czego bardzo nie chcę. Nie róbcie tak, poważnie. Wiele osób twierdzi, że nie bierze udziału w bitwie fandomów itp ale wbijają na fandoms aby pocisnąć z dram tu tworzonych,. Taki był wasz cel? No nie wydaje mi się. Chciałabym napisać tu jeszcze kilka rzeczy, ale się ograniczę bo jeszcze i mnie z bitwy wykluczysz ;)
+44 głosów
Sie 28, 2017
Nemo Użytkownik 10,939 pkt
Tu się czepiałam ? I moje czepianie było niegrzeczne ? Obrażałam czy wyzywałam?  Komentarz merytortczny,dyskusyjny nigdzie i od nikogo nie nazwałabym  czepianiem.Odniesienie się do czegoś w poście to czepianie? Efekt był taki ,że dowiedziałam się ,że w waszym serialu są zupełnie inni sułtani niż byli w rzeczywistości. WYMYŚLENI. No i dobrze.  A dzięki mojemu " czepianiu "  koleżanka zdobyła więcej punktów dla swojego postu bo mieliście tylko 7 komentarzy i żadnej odpowiedzi a to też daje punkty. To przykład mojego " czepiania" http://fandoms.pl/299068/porady-zloczyncow-jafar-radzi-7
keelin Użytkownik 13,745 pkt
Przepraszam ale muszę się wtrącić, dlaczego WS nie dostało ŻADNEJ kary tylko po raz kolejny upomnienie? Oj Piter... Fani the 100 robili quizy od razu "Musisz" usunąć punkty z całego tygodnia, OUAT poniosło od razu papa koniec. Nocne lajkowanie WS - nic takiego okej. Prowokowanie, ogromna ironia, a na dodatek wyzywanie na tt - nie mamy do tego styczności i nie zapobiegamy temu. Brzmi jak niezłe faworyzowanie, ale co ja się tam będę odzywać skoro i tak wy swoje oni swoje, a opinię innych macie gdzieś...
+28 głosów
Sie 28, 2017
Berfu Użytkownik 31,245 pkt
I nie spotkamy naszych gwiazd tureckich, których proponowaliśmy organizatorom CC.
Klarciocha Użytkownik 577,386 pkt
Jak zdyskwalifikowali OUAT to WS tez powinni, ponieważ wina leży po obu stronach. Chyba nie muszę wyliczać ile przykrych rzeczy zrobiło WS
+25 głosów
Sie 28, 2017
Klarciocha Użytkownik 577,386 pkt
Jak tak załatwiacie sprawę, to dlaczego nie dacie OUAT szansy na poprawę na nowych zasadach?
EvilRegal_77 Użytkownik 161,230 pkt
Oncers, byliśmy wspaniali! Jestem z nas taka dumna jeju ❤️ Pokazaliśmy, że mimo małej liczebności potrafimy zdziałać wiele!
Dziękuję również z całego serduszka naszym sojusznikom, bardzo nam pomogliście <3
Kocham was mocno i dziękuję za wszystko co działo się przez te dwa wspaniałe miesiące!
Wiem jedno, rozwalimy razem kolejne miesiące i spełnimy nasze marzenia widząc Lanę i Bex na Warsaw Comic Conie!

ONCERS ALWAYS WINS, pamiętajcie!
+24 głosów
Sie 28, 2017
Wloszka Użytkownik 176,335 pkt
Powodzenia dla grupy Supernatural, ktorzy maja duza szanse na wybicie sie :) fajna jest zdrowa rywalizacja.
Powodzenia rownieaz innym grupa, ktorzy beda sie starali o nagrody w Warsaw Comic Con, w tym OUAT a wiem, ze im bardzo na wygranej zalezy.
+21 głosów
Sie 28, 2017
Przyczajona Kuna Użytkownik 282,601 pkt
Na pewno SPN Family będzie się starać <3
Pacia z Setki Użytkownik 49,406 pkt
bb szkoda mi OUAT.. :/  ale mam nadzieje, że chociaż uda im się spotkać swoich idoli  na CC  ^^
+20 głosów
Sie 28, 2017
misiakyo Użytkownik 21,913 pkt
jeju dziękujemy <3 też mamy taką nadzieje!
likaalonso Użytkownik 229,496 pkt
Szanuje Twoja decyzję.

Było super, dziękuje za świetną zabawę i możliwość bycia w reprezentacji.
+19 głosów
Sie 28, 2017
Wanesa #ONCER Użytkownik 40,236 pkt
ONCERS ALWAYS WINS luv !
misiakyo Użytkownik 21,913 pkt
Szkoda, że to tak musiało się skończyć...
Oncers dziękują za genialną zabawę :)
Powodzenia dla naszych sojuszników! ROZWALCIE TĄ TABELĘ KOCHANI. <3
+19 głosów
Sie 28, 2017
Queen Stoessel Użytkownik 42,358 pkt
W sumie cieszę się, że strona walczy z takimi rzeczami oraz, że nadchodzą nowe zmiany, które przynoszą coś dobrego. Jednak nie rozumiem jednego. Mianowicie według mnie nie fair jest to, że zdyskwalifikowany został tylko fandom OUAT a WS nadal może walczyć o wygraną. Oba fandomy zawiniły i oba powinny ponieść tego konsekwencje. Tak byłoby sprawiedliwie, a potem żaden fandom nie miałby pretensji typu "A czemu oni zostają skoro wcale nie są lepsi?" itp.
+19 głosów
Sie 28, 2017
Queen Stoessel Użytkownik 42,358 pkt
Czy możesz dać sobie głowę uciąć, że nikt z waszego fandomu nie zrobił czegoś podobnego co OUAT? Nie jestem wtajemniczona w te wszystkie dramy, ponieważ nie jestem na tej stronie by na bieżąco śledzić co dzieje się między waszymi fandomami, a po to by pisać i czytać o moich idolach. To wszystko to tylko moje zdanie i nikt nie musi się z nim zgadzać, ale dalej jestem zdania, że oba fandomu nie są bez winy i ona leży po obu stronach. Nie zaprzeczam, że osoby z OUAT w jakiś sposób obrażały was itp. ale wy także nie jesteście bez winy. Nie chcę się kłócić po prostu wyraziłam swoje zdanie w komentarzu i tyle.
Valide Użytkownik 238,305 pkt
Amen. Co do jednego zgodzić się nie mogę, a mianowicie dyskryminacji WS w rankingu ComicCon!  Jeśli portal jest dla wszystkich to wszyscy powinni mieć szansę na uczestnictwo w konkursie. Kto to widział, że jest ogłaszany konkurs, gdzie do wygrania są bilety na koncert i jest zastrzeżenie, że katolik może wygrać bilet, a muzułmanin już nie? Żarty jakieś?
+16 głosów
Sie 28, 2017
Nemo Użytkownik 10,939 pkt
Piotr Baranowski . Tyle razy tłumaczyłam wszystkim na około co oznaczały moje słowa homo niewiadomo i ,ze one nie były obrażliwe a teraz czytam ,że jestem homofobką i strasza mnie .więzieniem . To jest jedna z rzeczy które zarzucają inni WS. A to  jest nieporozumienie. Może jakoś Pan wytłumaczy tej młodzieży o co chodzi ? Może osobnym postem takjak i poświęcił Pan post na to.Tu jest link do postu który był nawet postem dnia a który wszystko wyjaśnia http://fandoms.pl/294931/fandomus-osobnikow-wystepujace-fandomow-niewiadomo-felieton
AlexOla Użytkownik 790,106 pkt
I znowu widzimy faworyzacje fandomu WS. Szkoda gadać. Jak tylko skończą się bitwy seriali już nigdy tu nie wrócę. Choć OUAT nie jest fandomem, który najbardziej wspieram to wiem ile serca w to włożyli. Pamiętajcie, ONCERS ALWAYS WINS. Tyle miałam do powiedzenia, dziękuje.
+16 głosów
Sie 28, 2017
Piotr Baranowski Zarząd 1,131,660 pkt
nie ma faworyzacji, jest tylko chłodna ocena sytuacji gdy emocje już opadły. nikt Wam nie kazał w taki sposób zbierać sobie sprzymierzeńców i nikt Wam nie kazał w taki sposób się o nich wypowiadać... Uwierz, że szczególnie przykro jest nam, że musieliśmy podjąć takie,a nie inne działania.
V-loverStuleciak3456 Użytkownik 9,400 pkt
Chciałabym podziękować fandomowi OUAT za wyrównaną walkę. Naprawdę, pokazaliście, że jesteście zgraną grupą i zasługujecie na wszystkie posty dnia itp. Szkoda, bo rywalizacja była emocjonująca. Pamiętajcie - i tak zaszliście daleko <3
+16 głosów
Sie 28, 2017
Doro E.B. Użytkownik 50,105 pkt
Również zgadzam sie z wnioskiem naszej grupy. Owszem, przykro, że musiało dojść do dyskwalifilacji, ale nawet ja (bardzo młodzieżowa i "zakręcona" postać) miałam już dość wybryków osobników z wiadomego Fandomu. Skoro jakiś film mi się nie podoba, to chwytam pilota i zmieniam kanał. Proste? A tymczasem OUAT prowokowali, czym dostarczali nam nieustająco inspiracji to "wesołych postów" a potem "szpiegowali", torturując tym samym samych siebie. Po co? Wystarczyło odwiedzać inne fandomy i nie "włazić z buciorami" tam, gdzie im się nie podobało... Bardzo proste.
Mimo wszystko przykra sytuacja zaistniała. Osobiście nic do nikogo z OUAT nie miałam... Aż do momentu, gdy zaczął się "atak zmasowany"...
 i życzę powodzenia w CC
Verona Użytkownik 117,668 pkt
Supernatural! Dajcie teraz z siebie wszystko! Będę was wspierać! ♥️
+12 głosów
Sie 28, 2017
xvmbbh Użytkownik 49,701 pkt
Dacie radę Supernatural! Wygrajcie to za nas ❤
Przyczajona Kuna Użytkownik 282,601 pkt
Będziemy się starać!
Doro E.B. Użytkownik 50,105 pkt
Pomijając już tę część o dyskwalifikacji OUAT... Bardzo podoba mi się koncepcja zmian na Fandoms. Zwłaszcza te likwidujące piękne (to prawda), ale bardzo uciążliwe ikonki w mobilnej wersji :-D I tu od razu moje wielkie DZIĘKUJĘ :-)
Co do sensu istnienia Fandoms... Tu sie nie ma nad czym zastanawiać Piter, bo ten portal to naprawdę świetna rzecz... Taki nasz polski facebook :-) Poza wiadomymi zgrzytami, wszystko mi tu pasuje i czuję się, jak w domu :-) Działajcie więc dalej, bo naprawdę warto!
+12 głosów
Sie 28, 2017
Martyna Wajer Użytkownik 142,266 pkt
Cóż... szkoda.
Jednakże uważam, że WSK powinno zostać również zdyskwalifikowane. Każdy fandom był winny, może OUAT posunęło się zbyt daleko, ale WS też nie było bez winy a ich jedyna kara to KOLEJNE upomnienie.
+10 głosów
Sie 28, 2017
Piotr Baranowski Zarząd 1,131,660 pkt
nie tylko WS wypowiadał się negatywnie, po prostu ich wypowiedzi były bardziej widoczne przez konflikt WS i OUAT. Jeśli mielibyśmy ukarać WS, to musielibyśmy to zrobić z połową fandomów w Bitwie, gdyż za chwilę pojawiłyby się tego rodzaju głosy.
Fatma Hatun Użytkownik 12,129 pkt
Przykro mi z powodu zaistniałej sytuacji. Szkoda, że nie mogliśmy tego dokończyć razem. Powodzenia OUAT, mam nadzieje, że z WCC wam się uda :-)
+10 głosów
Sie 28, 2017
Martyna Diana Nowak Użytkownik 73,162 pkt
Przepraszam ale to co robisz jest żałosne i nieodpowiednie, WS dostają już którą szansę od Ciebie? Ile razy Ciebie wyzywali? Ile razy to ONI prowokowali inne fandomy i ile razy oni przekręcali niektóre wątki? Dobrze wiesz gdzie oni mają te upomnienia. To niesprawiedliwe, że OUAT tak oberwało, a WS w ogóle.... Może troche pomyślisz i zdyskwalifikujesz Kosem. Nie widzisz jacy oni są uciążliwi? Jak bardzo wszystkim przeszkadzają? Dziwne, że prawie wszyscy mają z nimi wszelkiego rodzaju kłótnie ale Ty, Piterze, obracasz wszystko przeciwko ich wrogom a jednocześnie głaszczesz WS po główkach mówiąc "No, źle się zachowaliście, ale dam Wam kolejną szansę". Jak matka zapatrzona w swojego synusia który robi krzywdę innym dzieciakom. "Ale on jest niewinny i nic nie zrobił". Śmiechu warte. Czekam na karę dla mnie za wyrażenie swojej opinii, nie pozdrawiam ;)
+9 głosów
Sie 28, 2017
Doro E.B. Użytkownik 50,105 pkt
I bardzo się cieszę, że te uwagi Ciebie nie dodyczą:-)
Miłego dnia:-)
Tessiaak Użytkownik 48,507 pkt
Jedna drama z OUAT i OUAT wylatuje.
Kilka dram z WSK i WSK siedzi na bitwie i dobrze się bawi.
Sprawiedliwości nie widać, a jestem niemal pewna, że mimo usunięcia OUAT niedługo na horyzoncie pojawi się kolejna drama z sami wiecie jakim fandomem.
+9 głosów
Sie 28, 2017
Nemo Użytkownik 10,939 pkt
Doro ja też chciałam dla grupy i dla grupy tutaj tyle wytrzymałam  bo gdyby nie grupa to odeszłabym z chwilą gdy był pierwszy przekręt by w nas uderzyć ze zmianą reguł gry. Nikt szanujący się nie zmienia reguł w trakcie jej trwania. Odeszłabym już na pewno gdy nam odjęto punkty  za to ,że mieliśmy ich mniej niż w poprzednim tygodniu ale więcej od innych  i w końcu nas napiętnowano za nadmierne lajkowanie wywołane uprzednią zmianą reguł gry. Nie wystarczyło ,że mieliśmy najwięcej punktów niż inni ale musieliśmy  mieć co najmniej tyle samo co poprzednio. To była druga zmiana reguł gry w trakcie jej grania by nas udupić. Oczywiście nikt mi tego wszystkiego nie kazał jak powiadasz i mogę mieć pretensję TYKO do samej siebie.
Halime Sultan Użytkownik 772 pkt
Prawda jest taka że WSK jest w porządku i nie doszłoby do tego wszystkiego gdyby administracja zareagowała wcześniej na opluwanie naszego fandomu przez pozostałych. Ale lepiej późno niż wcale...
+7 głosów
Sie 28, 2017
Piotr Baranowski Zarząd 1,131,660 pkt
tu niestety się zgodzę. ze strony WS (poza nielicznymi wyjątkami) były to przejawy sarkazmu / ironii / satyry . W dodatku WS sami z siebie w podobnym tonie się wyśmiewali. Niespodziewane zachowanie OUAT zostało przez WS odebrane za atak i widząc natężenie oraz styl tych wiadomości można było odnieść takie wrażenie. Najpewniej cel OUAT mieli inny, ale wyszło naprawdę źle i po prostu musieliśmy wybrać lepsze zło. Nie jestesmy zadowoleni z tej dyskwalifikacji, gdyż OUAT robili wiele dobrego. Ale tak jak piszę - nie są usunięci z serwisu, tylko z tej konkretnej akcji. Potraktujcie to jako ODSEPAROWANIE obu fandomów, by oczyścić emocje. WS działa w Bitwie, OUAT zadziała w akcji wrześniowej. Oba fandomy dostały szansę "odkupienia" i wierzę, że z niej skorzystają. OUAT oberwali bardziej, gdyż sprowokowali zachowania , które stanowczo potępiamy, co nie oznacza, że WS uznajemy za fandom bez winy, co też stanowi powyższe oświadczenie w poście. Wina była, ale należało ją przekazać w inny sposób. Tutaj fandom dał się sprowokować, nie wytrzymując presji. Poinformowaliśmy WS co nam się nie podoba w ich zachowaniach i wyjaśniliśmy dlaczego mamy takie stanowisko. Twierdzenie, że ukaraliśmy OUAT a WS są wg nas święci jest nie fair i przejawia efekt być może przeczytania tekstu ale bez jego zrozumienia.

Nie są święci, ale też nie przekroczyli w żadnym wypadku prawa. Zachowują się tak, jak zachowują się ludzie na innych dorosłych serwisach, a często znacznie gorzej. Wyjaśniliśmy im, że są tutaj jednak także dzieci a tym samym nie ma przyzwolenia na tego rodzaju zachowania i w związku z powyższym należy zachować umiar w podejściu do pewnych rzeczy, do momentu gdy ew. nie będziemy w stanie rozdzielić fandomów czy postów wprowadzając "tryb 18+" .
No One of TheHundred Użytkownik 95,197 pkt
Dlaczego na fandoms fandom WS jest faworyzowany? Wina leży po obu stronach, więc albo oba fandomy powinnh być zdyskwalifikowane albo żaden. Ta decyzja jest niesprawiedliwa. OUAT dostało kare mimo, że to byla pierwsza ich "akcja". Wspaniale Stulecie jak zwykle tylko upomienie. Dlaczego? Podobnie było z quizami - zrobił to fandom The 100, więc prawo od razu zadzialalo wstecz(Lex reto non agit), a WS robi co chce i co? NIC. Ten portal coraz bardziej przestaje mi się podobać.
#OUATagainonFandoms
+7 głosów
Sie 28, 2017
Switezianka Użytkownik 177,061 pkt
Zazwyczaj trzymam się z daleka od dram i staram się być neutralna, ale lubię je analizować i zrozumieć o co w nich tak naprawdę chodziło, a nie tylko co jest mówione przez tłum. Poprawcie mnie jeśli się mylę i doinformujcie jak coś, ale po przeczytaniu tego oświadczenia i komentarzy wydaje mi się, że głównym powodem tych radykalnych działań nie były męczące i szczeniackie wbijanie sobie nawzajem szpil i zgryźliwe komentowanie (co chyba większość uważa za główny powód), ale przekroczenie przez jedną ze stron tej cienkiej granicy "akceptowalnych" przytyków. Granicy, której przekroczenie może skutkować konsekwencjami prawnymi. Nie chodzi mi o udowadnianie niewinności którejś ze stron, bo nie ma fandomów białych lub czarnych, są tylko bardziej i mniej szare. Nie wiem czy to wszystko wyszło przez podniesione emocje, czy (nie)udane prowokacje, ale nie powinno do takich rzeczy dochodzić. Nie oceniam też, czy kary są odpowiednie do win. OUAT, szkoda, że musieliście odpaść. Jesteście naprawdę wspaniałym fandomem i mam wielki sentyment do tego serialu. Szkoda, że to wszystko tak sie skończyło.
+7 głosów
Sie 28, 2017
Piotr Baranowski Zarząd 1,131,660 pkt
@Świtezianka - ujęłaś to idealnie, dokładnie o to chodzi. Przytyki były z obu stron, ale jedna strona się zagalopowała i z przytyków zrobiła się nagonka. Musieliśmy reagować, aby uratować zarówno OUAT, jak i - czego absolutnie tu nie ukrywam - serwis. Ewentualne oskarżenie OUAT przez WS miałoby tragiczne konsekwencje dla serwisu i dzisiaj czytalibyście post o zamknięciu projektu. Ta separacja może mieć tylko dobre konsekwencje, a przynajmniej po prostu w to wierzymy. Czas pokaże, czy słusznie.
Mad Użytkownik 325,131 pkt
Jest wina jest i kara, nie ma tu raczej żadnych wątpliwości. Dobrze się stało, bo teraż każdy jest świadomy konsekwencji, których mimo raczej że nie chcecie wyciągać to jednak musicie, by zachować bezstronność i by portal dobrze prosperował. Oczywiście popieram i czekam na zmiany, które mam nadzieję okażą się korzystne.
+6 głosów
Sie 28, 2017
emmaswan Użytkownik 1,922 pkt
To bardzo niesprawiedliwe , że fandom Kosem nie został w żaden sposób ukarany ! W żaden ! Jedno upomnienie a pełne szydery posty jak były tak są! Rozczarował mnie Pan . Dał się zastraszyć jakiejś Karinie i spółce , która była na tyle bezczelna ze pisała do Komputronika , a Oncerom zarzucała skarżenie się jak był jakiś problem . Jej hipokryzja nie zna granic . Oncerom należała się kara . Nie neguje tego w żaden sposób , ale bądź Pan sprawiedliwy . Wyrzucił Pan Once Ok . Ale ja tu widzę , ze dał się Pan zastraszyć . Możecie mnie zlinczować i wyrzucić , ale chciałam wyrazić swoją opinie . Decyzja nie była sprawiedliwa w żaden sposób . To tylko ratowanie radia i strony . Dziękuje za uwagę !
+6 głosów
Sie 28, 2017
Doro E.B. Użytkownik 50,105 pkt
Osobiście dopilnuję, żebyś wyleciała. Niestety, Ty honoru nie masz, by sama odejść z grupy... A szkoda. Zaoszczędziła byś sobie więcej wstydu.... Choć niżej to Ty chyba już nie upadniesz.
Nemo Użytkownik 10,939 pkt
Panie Piotrze Baranowski ,ponieważ tutaj ciągle mnie ktoś oskarża o homofobie to prosze tej osonbie wytłumaczyć o co chdzilo i skąd się wzięło te moje określenie . W załączniku dale link do postu żródłowego   http://fandoms.pl/294931/fandomus-osobnikow-wystepujace-fandomow-niewiadomo-felieton
+5 głosów
Sie 28, 2017
Kobieta Sulejmana Użytkownik 35,899 pkt
Powiem tak... Jeżeli tworzy się serwis z myślą o dzieciach uprzedza się o tym!!! np przy rejestracji powinniście wymagać podania roku urodzenia. Nikt z nas nie pchał się tutaj na siłę.
Osobiście nie brałam udziału w jak to nazywacie "dramach", nie obrażałam w swoich wypowiedziach innych, nie hejtowałam. Uczciwie zbierałam punkty dla swojej grupy.
Jeżeli istnieje coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa to jestem w stanie ją ponieść razem ze swoją grupą. W końcu nie było tylko źle! Bywało że dzięki nam cały Fandom nieźle się bawił i zaśmiewał do łez razem z nami w tym także admini serwisu. Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia.
+4 głosów
Sie 31, 2017
Nemo Użytkownik 10,939 pkt
Jesteś bliższa ich latom to może dlatego dla ciebie to było oczywiste albo nie pierwszy raz tu jesteś. Dla mnie nie. Może dlatego ,że te wszystkie tutaj seriale są dla mnie abstrakcją. Nie znam ich. I jeszcze jedna sprawa. Wszystkie nasze posty były akceptowane przez administrację,która się orientowała w sytuacji. Nie przemycaliśmy ich nielegalnie. Post z którego ja zaczerpnęłam swoje powiedzenie ,uznane za chamskie był postem dnia. Nie ma przypadkiem tu niekonsekwencji ?
tempxbrenn Użytkownik 117,925 pkt
czy apka na ios będzie później czy wtedy co ta na androida?
+3 głosów
Sie 28, 2017
Piotr Baranowski Zarząd 1,131,660 pkt
tak, ale NIE jako WS, tylko np. Riverdale, jeśli to przykładowo tego serialu dana osoba jest fanem. . Portal nie powoduje żadnych indywidualnych ograniczeń - te dotyczą tylko grupowej widoczności konkretnych fandomów w rankingach - nic więcej.
Natalia Gacia Użytkownik 26,580 pkt
Ostrzegałam Oncers, szkoda, że nie słuchali. Wg mnie obie grupy powinny zostać zdyskwalifikowane. Zachowanie WS i OUAT momentami było i jest skandaliczne. Ale to niesprawiedliwe, że tylko jedna grupa dostała po tyłku, chodź nie powiem.. Zasłużyli sobie.
+3 głosów
Sie 28, 2017
emmaswan Użytkownik 1,922 pkt
Wy to w ogóle macie niesamowity tupet żeby po tym wszystkim prosić Once o wsparcie w dalszej bitwie . Dno i wodorosty . Gówniarzy co postów pisać nie umieją jak zawsze podkreslaliscie  prosiliscie o wsparcie ? :)))))
Lena_M Użytkownik 71,026 pkt
Zwariowałam! Nie było mnie chwilę, a tu takie rzeczy się dzieją! o_O Szkoda, że zabawa przerodziła się w taką potyczkę i doprowadziła do zaistniałej sytuacji. Przyznaję szczerze, że nie wgłębiałam się w ten konflikt. Zamiast śledzić dramę, wolałam poczytać ciekawe posty, których na fandoms nie brakuje. Gdzieś tam przemykały mi tytuły odnoszące się do tego starcia, ale naprawdę nie mam pojęcia kto, co i dlaczego i nawet nie mam siły, by się do tego dokopywać i ewentualnie stawać po którejś ze stron. Szkoda, że sprawa ma tak nieprzyjemny finał, bo oba fandomy mają bardzo mocne drużyny i stworzyły wiele ciekawych treści na portalu :(
+3 głosów
Sie 28, 2017
Nemo Użytkownik 10,939 pkt
Ponieważ nas nie poinformowano o tym że to jest serwis dla młodych ludzi a nawet dzieci jak nas tu zapraszano ( sami się nie pchaliśmy) , to dziękujemy za towarzystwo ,życzymy miłej zabawy i ODCHODZIMY z tej piaskownicy.
+3 głosów
Sie 30, 2017
tempxbrenn Użytkownik 117,925 pkt
moze lepiej nie powiem jaki fandom, bo pomyśli pani, że to co pisze jest nieszczere
dziękuję, pozdrawiam i tak na przyszłość to pisze się naprawdę i na pewno :D
olotka Użytkownik 35,744 pkt
Chociaż zabrzmi to niezbyt obiektywnie zapewne, to bardzo polecam zaproszenie na CC obsady Supernatural, to starzy wyjadacze i mistrzowie konwentów. Dobra zabawa gwarantowana.
A poza tym spnfamily spokojnie walczymy dalej, i tak nikt nie znajdzie woreczków złego uroku, ani śladów paktów...
+2 głosów
Sie 28, 2017
Anastazja18 Użytkownik 10,465 pkt
Nie mialam zielonego pojecia,ze takie Tornado sie wywolalo!Trzeba nadac imie  i straty sa przeogromne, !Szkoda wielka szkoda!Znioslo z powierzchni cala rodzine!Kulejac bedziemy sie odnajdywac!Zycze reszcie powodzenia i zeby nigdy nie przezyly takiego zywiolu!
+2 głosów
Wrz 3, 2017
xolkaolkax Użytkownik 8,139 pkt
Dobra decyzja, czekam na tabelę i wyniki fandomow muzycznych z poprzedniego tygodnia.
+1 głos
Sie 28, 2017

Twój wynik:

Jeszcze w nic nie grałeś. Nie odnotowano żadnej aktywności w grze.
127 osób na stronie
0 Użytkowników oraz 127 Gości
Dziś posty czytano : 7762 razy

Fandomy, do których należę

Zaloguj się, aby zobaczyć fandomy, do których należysz i dołączać do nowych!

Fandomy, które obserwuję

Zaloguj się, aby zobaczyć fandomy, które Cię interesują i obserwować nowe!

Zainteresowani tym postem

Liczba osób: 6

Największe fandomy

 1. Riverdale
  189 osób
 2. The 100
  138 osób
 3. Ananasy Sylwii
  134 osób
 4. Bambinos
  125 osób
 5. Bartek Lovers
  121 osób
 6. Supiwerki
  73 osób
 7. Arturonators
  71 osób
 8. Potterheads
  67 osób
 9. Shawn Mendes Army
  60 osób
 10. SikorskiSquad
  39 osób
 11. Domisiaki
  35 osób
 12. Once Upon A Time
  29 osób
 13. Pretty Little Liars
  25 osób
 14. Donaty Agaty
  25 osób
 15. Pamiętniki Wampirów
  20 osób
 16. Remonators
  16 osób
 17. GRY
  14 osób
 18. Misiaki Sysi
  12 osób
 19. Famous In Love
  11 osób
 20. Kluseczki Olgi
  10 osób
 21. Zosiaki
  6 osób
 22. Temorki
  5 osób
 23. FANDOMS YOUTUBE
  5 osób
 24. Sonbird Team
  5 osób
 25. Life Is Strange
  4 osób
 26. Dua Lipa
  4 osób
 27. The Good Place
  3 osób
 28. PC
  2 osób
 29. Nintendo
  2 osób
 30. Young Stars Festival
  1 osób
 1. Riverdale
  558720 punktów
 2. Young Stars Festival
  45067 punktów
 3. Bartek Lovers
  43664 punktów
 4. Supiwerki
  40110 punktów
 5. Potterheads
  40096 punktów
 6. The 100
  39052 punktów
 7. SikorskiSquad
  33447 punktów
 8. Arturonators
  30023 punktów
 9. SERIALE
  25693 punktów
 10. GRY
  23226 punktów
 11. Life Is Strange
  22242 punktów
 12. Famous In Love
  22225 punktów
 13. FILMY/SERIALE/TV
  20182 punktów
 14. Domisiaki
  18458 punktów
 15. Once Upon A Time
  17796 punktów
 16. Ania, nie Anna
  17377 punktów
 17. Ananasy Sylwii
  17357 punktów
 18. Pretty Little Liars
  13204 punktów
 19. YOUNG STARS
  12906 punktów
 20. Shawn Mendes Army
  12720 punktów
 21. Forza
  11853 punktów
 22. Sonbird Team
  10854 punktów
 23. Remonators
  10264 punktów
 24. Eurowizja
  10171 punktów
 25. GWIAZDY YOUNG STARS
  9293 punktów
 26. Dua Lipa
  7993 punktów
 27. TALENTY
  6484 punktów
 28. MUZYKA
  6452 punktów
 29. Playstation VR
  6178 punktów
 30. FILMY
  5777 punktów
 31. Nintendo
  5335 punktów
 32. Pamiętniki Wampirów
  5139 punktów
 33. Detroit
  4991 punktów
 34. Tomb Raider
  4939 punktów
 35. Stranger Things
  4662 punktów
 36. KSIĄŻKI
  4614 punktów
 37. INNE
  4604 punktów
 38. Progress Armia
  4288 punktów
 39. The Originals
  4237 punktów
 40. Misiaki Sysi
  4227 punktów
 41. 13 Reasons Why
  3995 punktów
 42. Bambinos
  3890 punktów
 43. Young Stars News
  3265 punktów
 44. Sport
  2897 punktów
 45. K-Pop
  2749 punktów
 46. American Horror Story
  2605 punktów
 47. God Of War
  2546 punktów
 48. YOUTUBE
  2276 punktów
 49. Kortezjanie
  2119 punktów
 50. Puthinators
  1939 punktów
 51. Sony Playstation
  1708 punktów
 52. Przygodowe
  1150 punktów
 53. MMers
  931 punktów
 54. FPS
  859 punktów
 55. Temorki
  854 punktów
 56. Team Rieger
  798 punktów
 57. R5Family
  634 punktów
 58. PC
  535 punktów
 59. Kluseczki Olgi
  525 punktów
 60. Arianators
  515 punktów
 61. Uncharted
  481 punktów
 62. Zosiaki
  469 punktów
 63. LUDZIE
  417 punktów
 64. Directioners
  324 punktów
 65. FANDOMS TALENTS
  295 punktów
 66. Soy Luna
  295 punktów
 67. #talentobranie
  287 punktów
 68. 5SOSFam
  257 punktów
 69. Akcja & Przygoda
  220 punktów
 70. PROJEKT FANDOMS
  177 punktów
 71. Beautilles
  151 punktów
 72. The Good Place
  147 punktów
 73. Selenators
  135 punktów
 74. Strzelanki
  104 punktów
 75. Donaty Agaty
  103 punktów
 76. Orlandonators
  101 punktów
 77. Podróże
  87 punktów
 78. Swifties
  69 punktów
 79. Far Cry
  49 punktów
 80. Wyścigi
  45 punktów
 1. Potterheads
  1042 punktów
 2. FILMY
  350 punktów
 3. FILMY/SERIALE/TV
  350 punktów
 1. Potterheads
  13365 punktów
 2. The 100
  9393 punktów
 3. SERIALE
  4034 punktów
 4. FILMY/SERIALE/TV
  3861 punktów
 5. Riverdale
  3736 punktów
 6. YOUNG STARS
  2137 punktów
 7. Young Stars Festival
  1408 punktów
 8. Bartek Lovers
  1369 punktów
 9. SikorskiSquad
  881 punktów
 10. Ananasy Sylwii
  865 punktów
 11. Once Upon A Time
  519 punktów
 12. Pretty Little Liars
  491 punktów
 13. FILMY
  352 punktów
 14. Life Is Strange
  349 punktów
 15. Domisiaki
  338 punktów
 16. GRY
  327 punktów
 17. Remonators
  218 punktów
 18. Arturonators
  212 punktów
 19. MUZYKA
  170 punktów
 20. Supiwerki
  137 punktów
 21. Bambinos
  65 punktów
 22. Shawn Mendes Army
  42 punktów
 23. Sonbird Team
  33 punktów
 24. TALENTY
  32 punktów
 25. INNE
  28 punktów
 26. Pamiętniki Wampirów
  27 punktów
 27. KSIĄŻKI
  21 punktów
 28. Stranger Things
  21 punktów
 29. Dua Lipa
  16 punktów
 30. Young Stars News
  16 punktów
 31. Ania, nie Anna
  13 punktów
 32. Eurowizja
  12 punktów
 33. The Originals
  12 punktów
 34. Nintendo
  11 punktów
 35. Famous In Love
  10 punktów
 36. Sport
  10 punktów
 37. God Of War
  8 punktów
 38. Detroit
  6 punktów
 39. 13 Reasons Why
  5 punktów
 40. YOUTUBE
  4 punktów
 41. Arianators
  3 punktów
 42. LUDZIE
  2 punktów
 43. Progress Armia
  2 punktów
 44. Misiaki Sysi
  1 punktów
 45. Playstation VR
  1 punktów
 1. Potterheads
  37555 punktów
 2. Riverdale
  4469 punktów
 3. Ananasy Sylwii
  3072 punktów
 4. Pretty Little Liars
  2607 punktów
 5. Shawn Mendes Army
  2191 punktów
 6. The 100
  1649 punktów
 7. Bartek Lovers
  1586 punktów
 8. Sonbird Team
  1486 punktów
 9. Once Upon A Time
  1216 punktów
 10. Dua Lipa
  1047 punktów
 11. The Originals
  989 punktów
 12. Soy Luna
  986 punktów
 13. Bambinos
  918 punktów
 14. K-Pop
  902 punktów
 15. Supiwerki
  851 punktów
Kontakt Post